top of page
Aqvisdeck Editerad Kim
Kim_soldäck
Kim 3
Här finns tekniska fakta om Aqvisdeck

  Fakta Aqvisdeck:

- Sarg/Räls Aqvisdeck 3 cm bred (pooltak 29 cm bred)
- 100% möblerbart
- Aluminiumbalkskonstruktion ger låg vikt 
- U-värde Aqvisdeck 0,657 (bäst isolering på marknaden)(Pooltak 3)
- Snölast Aqvisdeck upp till 300Kg/kvm (Pooltak 40-60 Kg/kvm)
- Dräneringssystem för avrinning av regnvatten, kondens eller smältsnö, 

  förhindrar sänkning av pH värdet
- Unikt magnetlås för säker låsning ger trygghet och säkerhet 
- Speciellt utvecklad vågbroms för nedbromsning av däck
- Sänker uppvärmningskostnaderna avsevärt
- Möjliggör vinterbad 
- Uppfyller lagen om krav på poolskydd
- Skyddar mot skräp och löv 
- Minimalt underhåll

- Utmärkt Vintertäckning

bottom of page