top of page
Pooltäckning
Aqvisdeck Pooltak
Aqvisdeck pooltäckning
Aqvisdeck
Aqvisdecket kan bekläs med olika variationer av beklädnader.
Komposit
Aqvisdeck pooltak
Ljusgrå
Aqvisdeck pooltäckning
Brun

Komposit är idealiskt runt pooler och runt vatten då det är mycket motståndskraftigt mot klor och saltvatten. Produkterna är tillverkade av naturliga material, träfiber och högdensitetspolyeten.

Till dessa komponenter tillsätts bindemedel, färgpigment samt UV-skydd. Detta ger tillsammans en produkt av hög kvalitet som är miljövänlig och giftfri med lång livslängd. Dessutom blir produkten motståndskraftig mot mögel, fukt och UV-strålning. Den slipade ytan på kompositen ger hög friktion även vid väta vilket gör att risken för att halka minimeras.

Ädelträ
Aqvisdeck Pooltäckning
Bangkirai

Bangkirai som ibland kallas Kirai är ett mycket hållbart och kvistfritt hårdträ med en jämn mellanbrun till rödbrun färg som ger en känsla av lyx. Bangkirai trall är valet för dig som inte vill kompromissa med utseende, kvalitet eller naturlig hållbarhet.
 

Med rätt skötsel blir ditt nya Bangkirai trallgolv bara vackrare med åren. Bangkirai trall behöver inte ytbehandlas. Väljer du att inte ytbehandla trallen och rengör trallen regelbundet blir den med tiden vackert silvergrå och smälter då naturligt in i omgivningen.

Trallvirket är ett helt organiskt material som har en naturlig motståndskraft mot röta helt utan tillförda. Bangkirai är därför ett extra bra val där människor, och inte minst barn kommer i direkt kontakt med altangolvet.

Aqvisdeck Pooltäckning
Bangkirai

OrganoWood®-modifierat virke är utvecklat för att klara hårt utsatta miljöer utan att använda sig av giftiga impregneringsämnen. Alla ämnen i OrganoWood®s produkter är giftfria och kan återföras till det naturliga kretsloppet. Därmed behöver virket inte återvinnas som miljöfarligt avfall utan kan återvinnas som obehandlat virke enligt lokala föreskrifter. Alla ämnen som virket innehåller är klassade som ofarliga för miljö enligt CLP förordningen*.

*CLP står för engelskans "Classification, Labelling and Packaging" (klassificering, märkning och förpackning). CLP-förordningen trädde i kraft i januari 2009, och har successivt ersatt äldre regler om klassificering och märkning under en övergångstid fram till 1 juni 2017. Systemet för klassificering och märkning i CLP-förordningen grundar sig på FN:s globalt harmoniserade system (GHS) och gäller för alla företag som släpper ut kemiska produkter på marknaden inom EU och EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein.

Kompositdäck

bottom of page