"Ofta är pooltäckning förenat med arbete. 

Aqvisdecket rullar du enkelt ut för hand över din pool"